maanantai 24. huhtikuuta 2017

isa stetson päässä joku juutalainen kruunuhaasta viien lapsen kanssa bussilla kamppiin,

Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä Reuma-lehti 2/2012 Professori Dan Nordström: Biologisten lääkkeiden, TNF-alfa -salpaajien, käyttöönoton myötä voimme hoitaa vaikeimmin oireilevia varhaista selkärankareumaa sairastavia aivan eri lailla kuin kymmenen vuotta sitten”, sanoo Dan Nordström. Usein selkärankareuman oireet alkavat jo 20 –30 vuoden iässä. Aiempien selkärankareuman luokittelukriteereiden perusteella diagnoosi tehtiin, kun potilaan röntgenkuvissa näkyi risti-suoliluunivelen tulehdus, sakroiliitti. Tulehduksellisessa alaselkävaivassa sakroiliitin kehittyminen saattaa kestää vuosikausia. Tämä viivästytti diagnoosin varmistamista keskimäärin 5–7 vuotta oireiden alusta. Diagnoosiin ilman röntgenkuvausta Jos potilaalla esiintyy tulehduksellista selkäkipua ilman röntgenkuvissa todettua sakroiliittia, voidaan nykyisin tietyin edellytyksin diagnosoida aksiaalinen eli röntgennegatiivinen spondyloartriitti. Tämän termin otti käyttöön vuonna 2009 kansainvälinen ASAS-työryhmä, Assessment of SpondyloArthritis International Society. Työryhmä loi uudet aksiaalisen spondyloartriitin eli SPA:n kriteerit, joita käytetään nykyisin myös Suomessa. Aksiaalinen spondyloartriitti on uusi tautimuoto, joka aikaisessa vaiheessa erottuu selkärankareumaa lievempänä tai edeltävänä reumaattisena sairautena. Tulehduksellinen löydös ristinivelen magneettikuvauksessa ennustaa hyvin pysyvien radiologisten muutosten syntymistä. Uusien luokittelukriteereiden mukaan magneettikuvauksella havaittu tulehdus riittää aksiaalisen spondyloartriidin kriteeriksi ilman röntgenmuutoksia. Selkärankareumaa esiintyy yhdellä prosentilla väestöstä. Se on yleisin spondyloartriiteista. Tähän ryhmään kuuluvat myös nivelpsoriaasi, reaktiivinen artriitti, kroonisiin suolistosairauksiin liittyvät artriitit ja osa lastenreumataudeista. Spondyloartriittipotilaita on Suomessa yli 100 000. Tällä tautiryhmällä on monia yhteisiä oireellisia piirteitä, yhteys HLA-B27 -kudostyyppiin ja hyvä vaste tuumorinekroositekijä alfan estäjälääkitykseen. Haasteena tunnistaa hoidosta hyötyvät Dan Nordströmin mukaan selkärankareumasta on opittu tuntemaan, että kroonisena sairautena se ei ole välttämättä niin harmiton kuin on luultu. Se on nuorten aikuisten tulehduksellinen selkäsairaus, jota sairastavat niin miehet kuin naisetkin. Selkärankareumaan sairastuneista miehiä on viisi kahta naista kohden. Kela-korvausta tulehdukselliseen selkäsairauteen saa vuosittain 350 uutta potilasta. Luku on Dan Nordströmin mukaan aliarvio todelliseen tarvitsevien määrään nähden, sillä kaikki eivät hae lääkettä. Puolet sairastuneista selviytyy ilman säännöllistä lääkitystä, eivätkä kaikki ehkä tiedä edes sairastavansa. Lievästi sairastuneet eivät tarvitse varsinaista hoitoa. He saavat alkuvaiheen liikuntaopastusta ja fysikaalista kuntoutusta ja selviävät kipuoireistaan tulehduskipulääkkeillä. Ongelmana on tunnistaa ja motivoida se toinen puoli potilaista, joilla niveltulehdus voi johtaa krooniseen vaivaan. Heidän hoitonsa pitää olla diagnoosin jälkeen alkupainotteinen. Lisäksi 40 prosentille potilaista kehittyy myös raajaniveltulehduksia. Noin 40 prosentilla potilaista tulehtuvat jänteiden ja lihasten kiinnityskohdat. Potilailla saattaa esiintyä myös silmätulehduksia ja ihomuutoksia. Aikaisella diagnoosilla on merkitystä, koska selkärankareuma aiheuttaa pysyviä muutoksia sairauden jatkuessa. Hoitamattomana tauti voi jäykistää selkärangan. Ranka taipuu etukumaraan ja nikamien väliin kasvaa luisia siltoja, jolloin rangan liikkuvuus kärsii. Nopea hoidon aloitus tehokkailla lääkkeillä estää muutoksia. Uudet täsmennetyt aksiaalisen spondyloartriitin luokittelukriteerit jouduttavat merkittävästi diagnoosin tekoa. Diagnoosi voidaan tehdä, jos potilaalla on ennen 45 vuoden ikää alkanut vähintään kolme kuukautta jatkunut selkäkipu ja kuvantamalla todettu ristisuoliluun tulehdus sekä vähintään yksi kliininen spondyloartriittioire tai -löydös. Kriteerit painottavat HLA-B27 -kudostyyppiä Uudet luokittelukriteerit painottavat diagnoosin teossa magneettikuvan käyttöä ja oireiden yhteydessä HLA-B27 -kudostyypin selvitystä. Dan Nordström muistuttaa, että HLA-B27 -kudostyyppiä esiintyy suomalaisessa väestössä 14–16 prosenttilla, kun sitä muualla Euroopassa esiintyy keskimäärin yhdeksän prosenttia. Kudostyypin löytyminen voi olla sattumaa, eikä välttämättä tarkoita, että potilaalla olisi aksiaalinen spondyloartriitti. Jos on syytä epäillä selkävaivan aiheutuvan tulehduksesta, antaa HLA-B27 -kudostyypin löytyminen lisäaihetta lähettää potilas erikoissairaanhoitoon. Tästä syystä kudostyyppitutkimus on aiempaa useammin syytä tehdä jo perusterveydenhuollossa. Selkärankareumapotilailla ei ole reumatekijää, joten sen tutkiminen on tarpeetonta. Selkäsairauden hoito aloitetaan tulehduskipulääkkeellä, jota käytetään säännöllisesti kuukauden ajan. Oireiden jatkuessa otetaan magneettikuva, jonka perusteella diagnoosi voidaan vahvistaa muiden kriteerien täyttyessä. Potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon, jossa reumatologi aloittaa reumalääkityksen sulfasalatsiinilla tai metotreksaatilla. Diagnoosin varmistaminen tarvitaan erikoiskorvattaviin reumalääkkeisiin Dan Nordström muistuttaa, että potilaan kuuluu päästä kuukauden sisällä sisätautilääkärin tai reumatologin vastaanotolle. Liian suurta viivettä hoidon aloittamiseen ei saisi syntyä. Diagnoosi tarvitaan, jotta potilas saa erityiskorvattavat lääkkeet. Aiemmin diagnoosilla ei ollut niin kiire, sillä käytettyjen tavanomaisten reumalääkkeiden tehosta selkärankareumaan on vain vähän näyttöä. Tulehduskipulääkkeet lievittävät tulehdusta ja voivat estää tai hidastaa vaurioita, mutta ne eivät varsinaisesti poista tulehdusta. Potilaan reumalääkityksen tehoa seurataan yleisvoinnin ja taudin aktiivisuutta mittaavien mittareiden perusteella. Jos BASDAI-lomakkeella määritelty taudin aktiivisuus ylittää luvun 4 ja perinteiset reumalääkkeet eivät auta tai ovat vasta-aiheisia, reumatologi harkitsee biologisten lääkkeiden käyttöä. Oireiden pitäisi käytännössä puolittua neljän kuukauden aikana perinteisellä reumalääkkeellä, jotta niillä saataisiin riittävä teho. Kun muu ei tepsi, kokeillaan biologisia Jos muilla tavoin ei saada tulehdusta hillittyä, voidaan selkärankareumaa ja aksiaalista spondyloartriittia hoitaa tuumorinekroositekijä alfan estävillä biologisilla lääkkeillä. Näitä on käytössä neljä: infliksimabi, etanersepti, adalimumabi ja golimumabi. Ensimmäinen on sairaalassa tiputuksessa annosteltava lääke, muut kolme potilas pistää itse. Biologisia lääkkeitä on ollut selkärankareuman hoitoon jo vuodesta 2003 lähtien. Biologisten reumalääkkeiden rekisteri, ROB-FIN, sisältää tiedot niiden käytöstä myös selkärankareuman hoidossa. ”Selkärankareuman biologisesta lääkehoidosta meillä on tuntuma, että potilaat saavat niistä jopa paremman hoitovasteen kuin nivelreuman hoidossa. Noin 80 prosenttia potilaista saa avun biologisista lääkkeistä ja yli 50 prosentilla oireet puolittuvat. Vaikka lääkkeet tehoavat hyvin, täytyy muistaa, että parantavaa hoitoa ei vielä ole. Oireet palaavat, jos lääkitys loppuu”, Dan Nordström sanoo. Hoitovasteen ilmaannuttua potilaan jatkoseuranta siirtyy perusterveydenhuoltoon. Selkärankareuman taudinkuva on aaltoileva. Välillä voi olla rauhallisia jaksoja. Jos sairaus on oireettomassa vaiheessa, lääkkeen antokertoja voidaan harventaa. Ei toisaalta ole olemassa takarajaa, kuinka kauan lääkitystä pitäisi jatkaa. Kela myöntää biologisen lääkkeen korvattavuuden kahden vuoden ajaksi. Sen jälkeen lääkettä varten tarvitaan uusi B-todistus. Neljä vaihtoehtoa käytössä Suomessa Potilaan riskiprofiili määrää, mikä biologinen lääke hänelle valitaan. Jos potilaalla on infektioriski, etanersepti voi olla turvallisin vaihtoehto. Jos potilaalla on lisäksi silmä- tai suolistotulehduksia, muut kolme lääkevaihtoehtoa voivat olla etanerseptia toimivampia. ”Lääkevalintaa mietitään potilaan kanssa. Jos hän haluaa pistää vain kerran kuussa ja riskien kannalta lääke sopii hänelle, valitaan kerran kuussa pistettävä vaihtoehto.” Teholtaan lääkkeet vastaavat melko lailla toisiaan. Ani harvassa on potilaita, jotka eivät reagoi näihin lääkkeisiin. Hinta ei ole potilaan kannalta ratkaiseva, sillä lääkekatto ylittyy jo ensimmäisen annoksen jälkeen kaikissa vaihtoehdoissa. Lääkekustannusten rahoitusmallin takia sairaalassa annosteltavan infliksimabin käyttöä rajaava tekijä on sen kustannus suoraan sairaalan lääkebudjetista. Tällöin lääkkeen kustannus kohdistuu tiettyyn sairaalaan. Muut kolme biologista selkärankareuman lääkettä maksaa Kela. Itsepistettäviä lääkkeitä käytetään osin kustannussyistä. Toisaalta osa potilaista haluaa tulla saamaan lääkkeensä sairaalassa, jolloin samalla voi keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Dan Nordströmin mukaan hoidontarve ohittaa budjettikysymykset, jos muut lääkkeet eivät toimi ja tarvitaan tehokasta lääkitystä hoitovastaan saamiseksi. Liikunta rauhoittaa oireilua ja kipuja Liikuntaan ohjaus ja aktivoiva fysioterapia ovat tärkeä osa kaikkien selkärankareumapotilaiden hoitoa. Jos tulehduksellista selkäsairautta päästään hoitamaan alkuvaiheessa, ei potilaalle ole vielä ehtinyt tulla invalidisoivia muutoksia. Sairastava pystyy pitämään selkärankansa liikkuvana soveltuvin harjoittein. Kaikki selkärankareumapotilaat tulisi ohjata sopeutumisvalmennustyyppiseen kuntoutukseen, joka voi olla avo- tai laitoskuntoutusta. Uudet tutkimus- ja hoitokäytännöt estävät vastasairastuneiden vammautumista, jolloin myös kuntoutustarve vähenee. Ne, jotka ovat sairastuneet aiemmin, ovat voineet joutua odottamaan diagnoosia, eivätkä ole ehtineet saada oireita jarruttavaa lääkettä sairautensa alkuvaiheessa. He tarvitsevat erityisesti liikuntaan ja itsehoitoon motivoivaa kuntoutusta. ”On tutkimusnäyttöä, että ohjattu liikunta on selkäpotilaalle parempi vaihtoehto kun oleilu. Se rauhoittaa sairauden oireita, lievittää kipuja ja pitää notkeana ja paremmassa kunnossa kuin liikkumattomuus.” Jos potilaalla on paljon oireita, hän saattaa tarvita myös ammatillista kuntoutusta. Kannattaa varoa bakteeritulehduksia Jos on tiedossa, että suvussa on HLA-B27 -antigeeniä, kannattaa varoa bakteeritulehduksia, jotka voivat laukaista reaktiivisen artriitin. Suolistotulehdukset, sukupuolitaudit ja bakteerien aiheuttama keuhkoputkentulehdus ovat syitä hakeutua lääkäriin. Kannattaa välttää turistiripuliin sairastumista, eikä jäädä sairastamaan kuumeista keuhkoputkentulehdusta kotihoitoon. Seurauksena voi olla reaktiivinen artriitti, joka voi luisua selkärankareumaksi. Esimerkiksi armeijassa kylmissä olosuhteissa pesii klamydian aiheuttamia keuhkoputkentulehduksia. Virustaudit eivät altista reaktiiviselle artriitille. Osalla selkärankareumapotilaista on myös tulehduksellinen suolistosairaus. Biologista lääkettä saavilla tämä vaiva hoituu samalla tuumorinekroositekijä alfaa estävällä lääkkeellä. Tulehduksellisen selkäkivun oirekuva: ikä alle 40 vuotta aamuyöherääminen säryn takia alkanut vähitellen ei rauhoitu levolla rauhoittuu liikkumalla. Teksti: Riitta Katko Sivun alkuun Takaisin

torstai 20. huhtikuuta 2017

Leila Häkkinen‏ @HakkinenLeila 20. huhtikuuta Lisää Kohta se alkaa! #Norppalive. Opettaa, rauhoittaa ja ilahduttaa. Liimaudun ruudun äärelle. https://wwf.fi/norppalive/ käyttäjältä @WWFSuomi

matti ijässeurasi mua akateemisessa kylläpä hermostuin Entering #Cuba, arriving at 10:30pm on Saturday. Any suggestions? #lahabana #habana #havana #havannait’s unclear why the unconscious supplied a non-linguistic solution to the puzzle of the molecule’s configurationu»Fysioterapia-lehti»Julkaisut»Vaikuttavaa vai ei?»Reumapotilaan harjoittelu on vaikuttavaa (lehti 8/2009) Reumapotilaan harjoittelu on vaikuttavaa (lehti 8/2009) Harjoittelu parantaa nivelreumaa sairastavan henkilön kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa sekä hänen fyysistä toimintakykyään. Se saattaa lisätä myös nivelten liikkuvuutta sekä vähentää nivelkipuja ja sairaiden nivelten lukumäärää. Harjoittelun positiiviset vaikutukset näyttävät olevan suurimmat silloin, kun harjoitetaan sekä kestävyyskuntoa (aerobista suorituskykyä) että lihasvoimaa. Harjoittelulla ei ole osoitettu olevan haittavaikutuksia. Apuvälineiden käytön vaikuttavuutta nivelreumapotilailla on tutkittu niukasti. Nivelreuma on krooninen systeemisairaus, jonka syytä tai syitä ei tunneta. Sitä luonnehtii nivelkalvon tulehdus, nivelen liikkuvuuden rajoittuminen ja nivelruston ja luun vähittäinen tuhoutuminen. Sairaus voi kohdistua lähes kaikkiin kehon niveliin ja se aiheuttaa kipua, jäykkyyttä, väsymystä ja fyysisen toimintakyvyn alenemisen. Niistä saattaa seurata toimintakyvyn ja sosiaalisen osallistumisen rajoittumista. (1) Nivelreuman esiintyvyys on pohjoiseurooppalaisilla 0,5 - 1 prosenttia ja sen ilmaantuvuus 20 - 40 tapausta sataatuhatta asukasta kohti. Se on naisilla 2 - 3 kertaa yleisempi sairaus kuin miehillä. Nykyisin sairaus alkaa useimmin noin 60 vuoden iässä. Nivelreuman ensisijainen hoito on lääkehoito. Reumakirurgia vähentää sairauden aiheuttamaa toimintakyvyn alenemista ja parantaa potilaiden elämänlaatua. (2) Nivelreumapotilasta tulisi ohjata ja motivoida itsenäiseen harjoitteluun, jonka tavoitteena on kestävyyskunnon ja lihasvoiman sekä nivelten liikelaajuuksien ja fyysisen toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen tai edistäminen. (2, 3) Hurkmansin ja kumppaneiden (4) tekemässä Cochrane -katsauksessa tarkastellaan eri tavoin toteutetun liikuntaharjoittelun vaikuttavuutta reumapotilailla. Useimmissa katsaukseen mukaan hyväksytyissä tutkimuksissa osallistujien keski-ikä oli noin 60 vuotta ja sairauden kesto vaihteli viiden ja 11 vuoden välillä. Raportissa tarkastellaan fyysisen harjoittelun vaikuttavuutta sen mukaan, pyritäänkö sillä lisäämään henkilön kestävyyskuntoa vai lihasvoimaa ja tapahtuuko harjoittelu ”kuivalla maalla” (harjoittelu) vai vedessä (allasharjoittelu). Lisäksi harjoittelun vaikuttavuutta arvioidaan harjoittelujakson keston (lyhytkestoinen harjoittelu; kesto 12 viikkoa tai vähemmän, pitkäkestoinen harjoittelu; kesto yli 12 viikkoa) sekä harjoittelun vaikutusten mukaan (toimintakyky, koettu kipu, sairauden aktiivisuus, sen aiheuttamat nivelvauriot). (4) Harjoittelun vaikutukset olivat positiivisia. Siihen osallistuneiden fyysisessä suorituskyvyssä, elämänlaadussa ja sairaudessa tapahtui myönteisiä muutoksia, joka kaikki eivät olleet merkitseviä. Vertailuryhmissä ei tapahtunut muutoksia tai muutokset olivat negatiivisia. (4) Lyhytkestoinen harjoittelu Lyhytkestoinen aerobinen harjoittelu on vaikuttavaa reumapotilailla, jos harjoittelu tapahtuu 4 - 5 kertaa viikossa. Kahdessa kolmesta mukaan hyväksytystä tutkimuksesta todettiin harjoittelujakson lopussa tehdyissä mittauksissa, että harjoitteluun osallistuneiden potilaiden kestävyyssuorituskyky oli parantunut. Lyhytkestoinen aerobinen harjoittelu paransi viitteellisesti myös osallistujien toimintakykyä ja vähensi sairauden aktiivisuutta. Sen sijaan lyhytkestoisen aerobisen harjoittelun vaikutukset reumapotilaiden toimintakykyyn, lihasvoimaan tai heidän kokemaansa kipuun eivät olleet merkitseviä. Harjoittelun vaikutukset eivät näkyneet myöhemmin tehdyissä seurantamittauksissa. (4) Lihasvoimaharjoittelun ja aerobisen harjoittelun yhdistelmä on vaikuttavampaa kuin kestävyyskunto- tai lihasvoimaharjoittelu yksinään. Toisessa katsaukseen hyväksytyssä tutkimuksessa havaittiin yhdistelmäharjoittelun lisäävän merkitsevästi nivelreumapotilaiden kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa. Nämä positiiviset vaikutukset näkyivät harjoittelun loppuessa tehdyissä mittauksissa, mutta eivät enää kolmen kuukauden kuluttua harjoittelun loppumisesta. Kun tarkastellaan molempien tutkimusten tuloksia yhdessä todetaan yhdistelmäharjoittelun parantavan hieman myös reumapotilaiden toimintakykyä. Harjoittelulla on myönteinen vaikutus potilaiden kokemaan kipuun ja tulehtuneiden nivelten lukumäärään. Vaikuttavammaksi osoittautuneessa tutkimuksessa harjoittelu toteutettiin kolmasti viikossa. Se koostui ergometriharjoittelusta ja alaraajojen voiman harjoittamisesta seisten eli käyttäen harjoituskuormana kehon painoa. (4) Kolmasti viikossa toteutettu lyhytkestoinen allasharjoittelu parantaa siihen osallistuvien reumapotilaiden kestävyyskuntoa ja vähentää oireilevien nivelten lukumäärää hieman (4). Harjoittelu lämpimässä altaassa on edullista myös siksi, että lämmin vesi lievittää kipua, laukaisee lihasjännitystä ja lisää sidekudoksen venyvyyttä, jolloin nivelten liikkuvuus paranee (2). Pitkäkestoinen harjoittelu Pitkäkestoinen korkealla intensiteetillä kahdesti viikossa tapahtuva harjoittelu, jossa yhdistetään kestävyyskunto- ja lihasvoimaharjoittelu, lisää merkitsevästi osallistujien aerobista suorituskykyä, lihasvoimaa ja toimintakykyä. Harjoittelun vaikutukset näkyvät vielä 18 kuukauden kuluttua ohjatun harjoittelun loppumisesta niillä potilailla, jotka olivat jatkaneet harjoittelua samalla kuormitustasolla. Harjoittelun vaikuttavuus säilyi, vaikka viikoittaisten harjoittelukertojen lukumäärä vähentyi. (4) Harjoittelusta ei haittaa Nivelreuma ei estä dynaamista tai lihasvoimaharjoittelua eikä aktivoi sairautta (3). Dynaaminen harjoittelu ei myöskään vaikuta haitallisesti niveltulehduksen aktiivisuuteen. Esimerkiksi yhdessäkään Hurkmansin ja kumppaneiden (4) Cochrane -katsaukseensa hyväksymässä tutkimuksessa ”kuivalla maalla” tai uima-altaassa tapahtuneella aerobisella tai lihasvoimaharjoittelulla ei ilmoitettu olevan haittavaikutuksia, kuten kivun lisääntyminen tai nivelten vaurioituminen. Apuvälineiden vaikutuksesta vähän tietoa Apuvälineet ja apuvälinetekniikka ovat yleisin lääkkeetön ja noninvasiivinen nivelreuman hoitotapa ja keino tukea nivelreumapotilaan itsenäistä selviytymistä. Apuvälineiden käytön vaikuttavuudesta aikuisilla reumaa sairastavilla henkilöillä on hyvin niukasti näyttöä. Asiasta löytyi vain yksi pieni (29 osallistujaa) tutkimus, jossa on käytetty satunnaistettua tai kontrolloitua tutkimusasetelmaa. Yllättävästi siinä on tutkittu reumapotilaiden suhteellisen harvoin käyttämän, silmätippojen tiputuksen apuvälineen, vaikutuksia. Laite vähentää silmätipan puristamisen vaatimaa sormien lihasvoimaa ja 27 prosenttia laitteen käyttäjistä pystyi tiputtamaan silmätipan helpommin laitetta käyttäen kuin tavallisesta silmätippapullosta. Apuvälineen avulla joka kolmannella tutkittavalla tippa osui tarkemmin silmään ja samoin joka kolmannella tippojen lukumäärän laskeminen oli helpompaa kuin tavallista tippapulloa käyttäen. (1) Tiedoksi Nivelreuman hoidossa käytettyjen kuuden keskeisen lääkeaineen vaikutuksesta on julkaistu tuore Cochrane-raportti (5). Lähteet (1) Tuntland H, Kjeken I, Nordheim LV et al.: Assistive technology for rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006729. DOI: 10.1002/14651858.CD006729.pub2. (2) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Nivelreuma. http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi21010. Viitattu 4.10.2009. (3) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Liikunta. DUODECIM 2008;124(19):2252–73, myös http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi5075. (4) Hurkmans E, van der Giesen FJ, Vliet Vlieland TPM et al.: Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or muscle strength training) in patients with rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006853. DOI: 10.1002/14651858.CD006853.pub2. (5) Singh JA, Christensen R, Wells GA et al.: Biologics for rheumatoid arthritis: an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007848. DOI: 10.1002/14651858.CD007848.pub2. Sirkka-Liisa Karppift, LitM, erikoistutkija Kela, Tutkimusosasto sirkka-liisa.karppi@kela.fi

sunnuntai 16. huhtikuuta 2017

Tauti saadaan varmistettua risti-suoliluunivelten (s-i-nivelten) röntgenkuvilla,

Varhaisvaiheessa magneettikuvauksesta on suurta hyötyä.Hoidossa on tärkeimpiä asioita muistaa, että selkärankareuma voi jäykistää selkärangan etukumaraan. Tämän vuoksi voimistelun, joka ylläpitää hyvää ryhtiä ja selkärangan liikkuvuutta, on oltava jokapäiväinen elämäntapa. On suositeltavaa, että ojentaa selän ainakin kerran päivässä täysin suoraksi. Sen voi tehdä seisomalla kantapäät seinää vasten ja painamalla takaraivon seinään kiinni. Rintakehän liike voi jäykistyä, joten on hyvä myös harjoitella syvään hengittämistä. Kuntoutuskursseilla on suuri merkitys, sillä niillä opetetaan oikea tapa huolehtia tuki- ja liikuntaelimistöstäi. Biologisen reumalääkkeen aloittamista ei saa viivytellä, jos sairaus näyttää vakavalta ja invalidisoivalta. Tällaisen tehokkaan lääkehoidon aloittaminen voi olla aiheellista jo aksiaalisessa spondylartriitissa. .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ooooooooooologiset reumalääkkeet Biologinen reumalääke tarkoittaa tulehduksellisissa reumataudeissa tulehduksen leviämiseen liittyvän välittäjäaineen vasta-ainetta. Biologinen lääke tarkoittaa valmistetta, jonka elävät solut ovat tuottaneet. Biologisiin lääkkeisiin sisältyy monia lääketieteellisiä tuotteita, esimerkiksi rokotukset. Ne ovat uuden bioteknologian tuotteita. Tavanomaisia lääkkeitä valmistetaan yhdistelemällä erilaisia kemikaaleja, kun taas biologisia lääkkeitä tuotetaan luonnollisista valkuaisaineista. Lääkkeiden kehitys on siis siirtynyt takaisin käyttämään elävien organismien tuottamia lääkkeitä. Elimistön tärkeimpiä tulehduksen välittäjäaineita nivelreumassa ja vastaavissa tulehduksellisissa reumataudeissa ovat nykykäsityksen mukaan TNF (kasvainnekroositekijä) ja IL-1 (interleukiini-1). Uusien teknologioiden avulla on kyetty valmistamaan vasta-aineita ja liukoisia reseptoreita TNF:ää kohtaan sekä myös niin sanottua reseptoriantagonisti IL-1:ä kohtaan. Näitä kutsutaan biologisiksi reumalääkkeiksi. Nämä uudet biologiset lääkkeet vaikuttavat reumatulehdusta rauhoittavasti. Lääkkeitä voidaan antaa joko tiputuksena suoraan suoneen tai ihonalaisina pistoksina valmisteesta riippuen.http://www.terve.fi/reuma/biologiset-reumalaakkeet Biologiset lääkkeet voidaan yhdistää samanaikaisesti käytettäväksi jonkin toisen reumalääkkeen kanssa. Yleensä se on solunsalpaajiin kuuluva metotreksaatti. Biologisia lääkkeitä käytetään myös muiden autoimmuunisairauksien, kuten nivelpsoriasiksen, selkärankareuman sekä tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon. Suomessa biologisista reumalääkkeistä ovat kliinisessä käytössä adalimumabi, etanersepti ja infliksimabi (tuumorinekroositekijän esto), anakinra (interleukiini 1:n esto), rituksimabi (B-imusolujen esto) ja abatasepti (T-imusolujen kostimulaation esto).[1]

maanantai 10. huhtikuuta 2017

Life is a learning process. Learning how to be a better person for themselves, others and God?

Suomessa orasti jo 1980-luvulla väestötutkimus,Peruskoulun puutyöt. 7-9 Näytä tarkat tiedot Kirja Sirviö, Matti ; Loponen, Leo 1986 “...S OKL S Opm 78 Sirviö Matti josku...” joka selvitti yhdyskuntien ilmansaasteiden yhteyttä terveyteen. Parissakymmenessä vuodessa suomalainen ilmansaasteiden terveystutkimus on laajentunut ja monipuolistunut. Se kattaa kaikki nykyaikaisen hiukkastutkimuksen osaalueet.Meilahden kolmiosairaala, 3. krs Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki Postiosoite PL 372, 00029 HUS Yhteydenotot Ajanvarauksiin liittyvät asiat: 09 471 71550 ma-ti, to klo 8-9 ja 13-14, ke klo 9-10 ja 13-14, pe klo 9-11 Sairaanhoitaja: 09 471 71560 ma-pe klo 9-10.30 Faksi 09 471 77283 Reumapoliklinikalle tullaan tutkimuksiin ja hoitoon lääkärin lähetteellä. Päivystystoimintaa reumapoliklinikalla ei ole. Reumapoliklinkalle lähetetään potilaita, joiden epäillään sairastavan tulehduksellista reumatautia (nivelreuma, selkärankareuma, systeemiset reumataudit, vaskuliitit), jos tulehduksellinen reumatauti halutaan poissulkea tai jos tarvitaan erikoissairaanhoidon kannanottoa reumataudin aktiivisuuteen tai hoitoon. Hoito toteutetaan yleensä yhdessä perusterveydenhuollon kanssa, jonne potilaat sitten ohjataan jatkoseurantaan taudin rauhallisessa vaiheessa. Siihen kuuluvat väestön altistumisen ja terveyden tutkimus, terveyshaittoja selvittävä toksikologinen tutkimus ja riskien erittely. Suomalaiset tutkijat ovat osallistuneet https://twitter.com/JeremyKohCNA/status/852395429866029056 koreahttps://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en

lauantai 1. huhtikuuta 2017

Kuka olet Tiede? Ennen näyttäydyit vain harvoille ja teit palvojasi suureksi.

"The goal is to invest; the goal is to learn" "The goal is to invest; the goal is to learn" https://www.almasdarnews.com/article/jumping-conclusions-something-not-adding-idlib-chemical-weapons-attack/ Fintellektuaalinen manifesti XXVIII TOISESTAKERROKSESTA.blogspot.fi kotkan opistoLaaja yksimielisyys vallitsee siitä, että ulkoilman pienhiukkaset ovat tärkein terveyteen vaikuttava ympäristötekijä. Military convoy on the move—in Second River District, N of #Vladivostokhttp://www.keepitsimple.team/ Vastauksena käyttäjille @vijarvinen, @Voltan80 ja 5 muulle Odota, etsin käsitteet sanakirjasta ja palaan asiaan huomenissa. ;) #muuten, sain ystävältä pääsiäistervehdyksen: "lisää nauloja ristiin".

perjantai 31. maaliskuuta 2017

GENERAL: mr president we have dropped MOAB on nangarhar TRUMP: [mouthful of KFC] what GENERAL: the fox & friends will explain everything

Yesterday one of my heroes, Redmond O'Hanlon, opened the Maria Sybilla Merian exhibition in Amsterdam's historic Cromhouthuis. ❤️Täyteen mittaansa kasvaneet metsät tomivat merkittävän hiilinielun sijaan hiilimahana. Kasvunsa loppupuolella olevat puut ovat sitoneet solukkoihinsa ilmakehästä nielemänsä hiilidioksidin ja siltä osin on odotettavissa vain puun kuolema joko luonnon mukaisena hitaana tai metsäpalon aiheuttama nopeana palamisena ja hiilen palautuminen hiilidioksidina takaisin ilmakehään. Metsissä, "puupelloissa" tai vaikkapa puistoissa, hoidetuissakin, kasvavat puut ovat todellisia hiilinieluja. Ne sitovat kasvaessaan soluihinsa hiiltä ja vapauttavat ilmakehään happea. Silloin kun puhutaan realistisesti hiilinieluista, toivon että kaikki uskaltaisivat puhua asiasta niiden todellisella vaikutuksellaan ja voisivat jättää "koppakuoriaiset" tekemään omaa tärkeää, mutta biologisen hiilikierron kannalta lyhyttä nollasummaan päätyvää työtään omiin oloihinsa, ne ovat selviytymisen mestareita. Kasvihuoneilmiö johtuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja koska siinä asiassa ruoskittaviksi joutuvat tiedetään,

sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

"Volunteers defending Madrid University found that a book had to be 350 pages long to stop a bullet"

ULTURE, REVIEWS The Tale of Princess Kaguya: Divinity, Freedom, and HappinessMikkelin Seudun alueella asuu noin 300 romania. Suomessa heitä asuu noin 10 000 ja romanit ovat asuttaneet Suomea jo yli 500 vuotta. March 25, 2017 Anthony Wolf To say that the art of this animation is beautiful and refreshing is an understatement. The watercolor brush style is superb and unique in a world of anime dominated by flat colors and smooth lines. The story itself is certainly a timeless one of the yearning for happiness in a world mediated by notions of happiness which are in many ways in contradiction to the perceived essence of humanity as a natural being—that is, the diremption of ourselves away from the sheer immersion of life in its free expressive activity. A humble and poor bamboo cutter finds a miraculous baby born of a magical bamboo stalk, takes her in as his own along with his wife, and finds some major material gifts from heaven which he interprets as a sign of her royal destiny. Convinced of this, he uses the gifts as a beginning to bring up his daughter as a princess that shall live a life of social nobility. A significant chunk of the story concerns Kaguya’s royal suitors, but their tale is one of typical materialist objectification on which I shan’t comment. The themes of misguided notions of happiness, the contradictions and futility of desire’s satisfaction, the inevitability of the end of all things and their inherent impermanence, and finally the release of enlightenment as an absolute letting go of all things are typical of Eastern mysticism and Buddhism, but I’m not going to focus on them from that particular point of view. Contrary Happiness Human society in its so-called highest form as culture tends to be ever at odds with the flow of life and the world, caught in rigid structures which demand the twisting, breaking, and reshaping of the natural impulses of life and the conception of the world as one strictly caught up in social expectations mediating and mediated by control of material life and its reproduction. For the divine beings of the Moon, happiness is the sheer ecstasy of life as its activity, while for the earthly beings, happiness is the dream of the social position which removes them from the immersion of life, from labor, and from uncivilized and uncultured existence. As such, the aims of divine beings and earthly beings are in opposition—one that is born from their respective modes of existence. The divine exist eternally and abstractly, while the earthly exist within finite time and in given limiting structures of natural and social wants. Throughout the movie, there is a constant irony in that the father of Princess Kaguya sees her destiny and happiness only through his own conception of it from the view of one who is immersed in life and cannot stand back from it and reflect, yet Kaguya is divine and does not care for such things. The basic animal life is one of desire which exists in the perpetual desire to rid itself of the tiresome activity of desire, a mistaken illusion that what is needed to end desire is pure consumption. This leads to a conception of happiness as mastery, first in pure domination over objects through our subjugation of them through consumption and second in the domination over other human beings by ordering others to labor so that we may enjoy the fruits of labor without laboring. Happiness for the earthly human being is thus seen as guaranteed material wealth and social position above others. Her father’s view of happiness is not simply one to be free from material want, but to have social position. To have others desire what we have, to desire us as what we physically are, and to desire our position from which we look down is the greatest happiness. The father, having experienced the real shackles of material want, sees the world only with the goal of escaping such want, but not only for himself or his immediate family. The whole point of becoming nobility is to gain the position not just to attain this freedom for oneself, but for one’s entire future lineage. Princess Kaguya, looking from the divine position, is blessed with health, beauty, and wealth, never knowing the base suffering of sheer animal subsistence which her parents and friends suffer. Unlike her adoptive parents, Kaguya is born already in divine diremption from the immediate material suffering of life and remains throughout the story in complete diremption from it. While her father cannot escape his base understanding and rise into the spiritual world of articulate feeling and reflection, Kaguya, on the other hand, begins in pure material freedom and finds that the social condition of the sustaining of that freedom is itself a shackle on her spiritual and material freedom alike. The Slavery of Mastery Of striking note is the obvious unhappiness that Princess Kaguya clearly expresses in the role of her royal life and destiny as arranged by her father, yet how little her father notices or cares. She yearns to be free to live and enjoy life in the wild and untamed expression of her vitality as a living being. She wants to align with her essence and submerge into nature, careless and without having to take into account others and their expectations. She craves to flow with life, enjoying as it comes and goes. However, despite her clear distaste, disappointment, and boredom with royal social life, her father seems utterly blind to her own conception and desire for happiness. But is her father truly blind, or is it not the case that he sees what Kaguya does not? Freedom from materiality does not come freely for those of us who are not divine in origin; money only goes so far—it must be transformed into capital to generate the gushing fountain of wealth which just keeps giving. Though Kaguya is of divine origin and born to live one life as a human to enjoy, this is unknown until the last parts of the story. From the father’s perspective, he is thinking not just of himself, nor just of Kaguya, but of her legacy beyond herself as extension of herself—a legacy left to society and to the family she is expected to desire to have and foster. The formation of such a basis of wealth to free one from material want, however, does not come without chains. As is understood in Buddhism, both the lord and the slave are bonded by chains—the former with ones of gold, the latter with ones of iron. One freedom is attained only to lose another, but can we say that in such a social world as Kaguya’s one could even be aware of this unfreedom were one not already free from the start? She knows the sufferings of the spirit because she is free from the awareness and conditioning of mere material survival. She is taught culture, though it comes easily due to her divine nature, yet it is on grounds of the legacy of human thought and the freedom from material want that she is able to conceive and articulate her own individual spiritual unfreedom. The father and mother too have sacrificed emotional happiness and freedom for Kaguya’s sake; they enter into a social world to which they are alien and in which they are unrecognized as what they are trying to become. Oh, how much easier it would have been for them to simply use that money to live as material nobility in the countryside without having to maintain any social appearance! While the easy interpretation is the stereotypical Buddhist one that the whole problem is a fiction of our own imagination and chasing after desire, I think one cannot simply deny the truth in the material standpoint of the father. The divine position is far removed from the real existential position which does and must engage with nature and social humanity alike. It is no fiction that in this world only a fool imagines that their life in abstraction is all that matters. Were everyone to fall into the position of the divine, humanity would hardly have advanced as a natural or social species. Despite Kaguya’s high stature in spiritual developments of feeling and insight—her ‘natural’ nobility—this is not the case for the nobility as social nobility in general. Her royal mentor and teacher is educated and socially refined, yet formalistic and basic in her spiritual capacities. As part of the ruling class, she is one who is fully submerged in the role of mastery over others, a role which disdains life and its activities. To be noble is to be in many ways unnatural, if not simply above nature. The nobility spends a significant amount of its time doing nothing. However, they cannot laze around as in a contentful nothing of enjoyment; it must be a formalistic nothing showing one’s mastery over their natural being as well as others. They do not labor and disdain it even when it brings satisfaction and joy—indeed, the very thought of it is something expected to repulse them. The joy of nobility is the joy of social position, power of command by thought as word, and the submission of nature to will. They do not enjoy nature, do not go out into it because it is unclean to them, and do not submit to it in the form of immediate desire, for it is ‘base’ and ignoble; for them, desire must be consumed through highly-mediated forms by means of formal rituals. They do not express their natural being, covering themselves in heavy and elaborate garments and paints and modifying their physiques to fit a look that distinguishes them from the commoner and hiding this very appearance from the eyes of the unworthy in broad daylight. The nobility is free from one kind of material want—they do not hunger or lack housing—but the price of this freedom is the utter enslavement to social formalism and the retraction from the vitality of life and spirit alike. The freedom of mastery is freedom from immediate life—the denial of its value and power—as much as it is the freedom from spiritual essence—the denial of the free expression of thought and feeling. The nobility is shackled by social constructions of its own design turned upon them as an external other which demands them to fit its expectations, a chain which through the denial of life also materially impedes their freedom of actual material action. The rich cannot even walk outside for a pleasure stroll without an entire ceremony and garb to maintain them at a distance from nature and commoner alike. This disdain of life as life and the immense importance of social standing is what enables nobility to so easily commit ritual suicide in the face of defeat or great shame: better to die a master than to live as a beastly slave. Alienated Existence Ignoring the element of myth in the story, one thing to note is that if one ignores the divinely given material freedom and spiritual attunement of Princess Kaguya, the position of her father’s understanding and wishes comes under different light. Had she been the bamboo cutter’s natural daughter, and had she lived the typical life of natural poverty at the whims of society and nature alike, would she have a different outlook? Obviously, she would have been drastically different. Without the blessing of heaven to save her, it is not the case that she would not have known happiness any more or less, but rather that she would definitely have seen things from her own father’s eyes after growing up in such a fashion. Surely Kaguya, had she a daughter of her own, would wish for not only her but also the subsequent lineage of the family after her to be freed from such drudgery if at all possible. This space between a wall and a hard place—between opposing and equally true yet false conceptions of the world and what we should aim in it—is what humanity over history almost unanimously faces as a fundamental condition. We are stuck between the wall of our own experience of want, the gap of our desire to see such an experience not repeat for our children and loved ones, and the hard place of the challenging opposite perception of youth which does not understand the struggle from which we are trying to save them. One generation lives through severe material deprivation—manages to get lucky and find a social space which alleviates such want—only to have following generations which are born to a life and experience of abundance that lack any understanding or appreciation of the sacrifice it took to attain such freedom and what it means to the older generations. The first is eternally preoccupied with keeping material need forever at bay, while the second often sinks into sloth and stupor or rises to spiritual heights which abandon the preoccupation for materiality. In the world of want, there is a problematic relation between what is, what should be, and what can be. We are doomed to know the world is not as it should be, yet we are also doomed to the limits of what it can be. As individuals and collectives, we can only do so much to advance an ideal. To accomplish our highest ideals is a trade of dreams for actual possibilities. What it takes to merely become what we aspire—to be who we dream we truly are—is no mere natural flowing essence in ecstatic actualization. For everything beautiful and grand, we must submit ourselves to sacrifices of many alienating kinds; to do what we most want to do, we very often must do things we despise doing, and sometimes we must become people that we ourselves would despise. For every moment of genius, there is a lifetime of drudgery either for us or for those who make such genius possible. The fact of life, however, is that most of us must make these sacrifices for what can be in order to make steps toward what should be. Kaguya’s desire to simply live life is one to which only the divine can aspire, for the divine have no desire which requires the cooperation and coordination of a whole social entity to realize. Such an entity is one which does not bend to our dreams, but rather bends our dreams to it first and only minimally budges for us later. If we wish to see even shadows of our dreams come to fruition, we must bend to society unless we are graced by divine fortune—such as Kaguya’s fount of wealth—or the luck of meeting those with means who believe in our dreams and grant the basis upon which to make them real—such as Friedrich Engels’ financial investment in Karl Marx. An old Marxist saying goes, “Man must first eat before philosophizing,”—that is, we must take care of material life and its need before we can properly care for the spiritual. In the modern day, this is not so clear; we live in an age in which even the most poor have the possibility of access to the deep wells of conceptual and cultural thought—something not available in traditional societies like Kaguya’s. One cannot simply live life as Kaguya wants. One must deal with society—with humanity, with culture, and with desires. Kaguya’s own desire is one born of culture, for no mere animal desires to live life, a desire which is one born of a conceptualized worldview. If she ignored her divine origin, then she could not have acquired such a view without the social order which she so despised, short of being a monk. Myth, Mysticism, and Ahistorical Existence; Spirit, Freedom, and History Despite having abstracted the mythical away for a moment of critical comment, one cannot miss taking note of the mythical, philosophical, and spiritual in the story. In the story, Kaguya says that when one wears the robe of the Moon, one forgets earthly existence completely. This is an important aspect of Buddhism in a very radical sense. To lose one’s memory as a human is akin to death in that the ego’s basis dies, for they who have no memory have no history—no conception of self nor attachment to self, others, or things. In donning the robe, Kaguya seems, in a way, enlightened. Through the loss of memory, she seems released from the cycle of birth and death to which memory and desiring doom humans. The land of the Moon is a land without death, without suffering, without identity, and without history. While in the story the people of the Moon—the Buddha and his divine entourage of what seem like devas—seem perfectly happy as eternal party animals, this is in the esoteric side of Buddhism, not the case of enlightenment. Without the focus on temporality—with the mere sense of the now and the flow of becoming—the notion of self-hood, joy, and suffering become meaningless. Past and future—history itself—equally becomes meaningless, for there is no memory from which one learns and no future to which one could aspire. The people of the Moon abstract themselves from the world in a manner of immediate being, indifferent to it and to themselves, and as such they just as easily submerge themselves in the natural flow of nature. When Kaguya pleads for them to come and save her, and then to her horror realizes what she has just done, the Buddha does not pause to ponder the reason behind the call; there is no question afterward of whether the call is serious or whether it is a mistake. The wheel of karma is set in motion and the fruits of karma necessarily follow, regardless of our feelings and thoughts about it. The Buddha, in his eternal now, is free from karma’s chains because he is inactive and generates no karma; however, he just as freely enters the world and flows with karma unquestioningly. He shows no care when Kaguya pleads for just a moment more with her parents, and in the middle of her last hug with them, she is given the robe and immediately is snapped away from self, history, and mortal world. Against the existence, or lack thereof, of those who live on the Moon, those on Earth are also abstracted, but their abstraction is one of determinate difference which is submerged yet removed from mere nature. Unlike the divine beings who realize their essence as nature by dissolving their own into it, the earthly beings are stuck in a dualistic existence where self and nature, ideality and actuality, essence and existence, desire and satisfaction, past and future never quite coincide. While divinity collapses itself into singularity and dissolves into infinite indeterminate becoming, humans exist in and through the tensions that are the self-movements which generates history and karma alike. Humanity is ripped asunder from nature by its reflective thinking which allows it to question its own being and to question its own questioning. The human individual is internally torn and despairs from the incongruence between what is and what should be and between what it believes it itself should be yet fails to be. It is the endless abyss of desire for something other that impels life and humanity forward in all endeavors, the arising of thought only allowing an ever more elaborate striving which seeks novel forms of satisfaction and happiness which nonetheless prove ephemeral. Society and culture are the fruit born of this striving of thinking, and therefore spiritual, creatures. The despair of lacking divine wholeness and peace is itself such a spiritual fruit. In a world without history, enlightenment is not even a possibility, for there is no division between mind and feeling. Nature is what it is and despairs not of this or that aspect of itself—it hungers, it strives, it succeeds, and it fails without ever once rising above itself and contemplating a why. Clearly, Kaguya and others on the Moon have gone to and came from the Moon before. How many times, one cannot know, for the Moon is a place of timelessness. This fits into some Zen Buddhist notions that Samsara—the world—and nirvana are one and the same. One leaves only to realize one only yearns to return and returns only to yearn to leave. Enlightenment, then, becomes the acceptance that life and the world are what they are and are never otherwise. One must enjoy the trip, and take it for what it is: a passing moment fated to fade in the death of memory or the death of body—either one makes no difference. *************** The differences between divine and mortal standpoints in the story is an important one, for while we aspire to the divine standpoint we nonetheless exist as mortals. Can we really grasp the divine standpoint as mortals? Does the divine grasp the mortal perspective when all it does is dissolve the basis of the problem rather than work through it? Should we desire to grasp such a divine standpoint given the conditions of life and history? Against the divine standpoint is always the standpoint of the earthly beings who are halfway between divinity and nature. Life may be what it is, but it is for us to judge what it should be. As natural beings who lack wholeness and holiness alike, we are driven by the ever-present need to go beyond what is insofar as it fails to be what we deem it should be. Though some would look at our current state of the world and say we have come no farther and are none the better for all our material and conceptual advancements, I for one am quite glad many in history have chosen the standpoint of the human rather than the detached divine, for it is thanks to them that we can even be here to contemplate such a thing as this film. The divine, being that it is what is, is in principle unavoidable in the eastern sense, thus even when we wish to avoid it it shall come upon us and shroud us in the robe of the moon, eventually submerging us back into the flow of nature only to one day return again.

lauantai 18. maaliskuuta 2017

What do you think of western civilisation?" "I think that would be a wonderful idea."

Nyt Balille: Syyskuussa poutapäiviä on 31 (!), päivän ylin lämpötila +28C ja alin +25C. #albatros #mainoskirje #matkablogi #Bali :-)ta häätlä, jos ei ole oikeuden päätöstä, ja sen saaminen taas kestää sen muutaman kuukauden. SInänsä sen saamiseen ei tämä kirjaus vaikuta, sen saa ensimmäisen maksamattoman tai viivästyneen vuokran perusteella muutenkin, mutta byrokratia vaan ottaa aikansa.7) Ensin vakuus ja sopimus, vasta sitten avainKOKEMATON sivil https://www.vuokralaiset.fi/tietopaketti-vuokralaisille/kimppa-asuminen/ keväällä aina ilmestyy aurinkoinenraita sängen päälleSocial IV provides growth capital and hands-on venture assistance for Dutch social enterprises with: A clear theory of change to solve an important societal problem A strong, positive, measurable and scalable impact on people and/or planet A viable and scalable business model An outstanding management team with relentless pursuit of mission Sales track record and a clear outlook on profitability Core business primarily in NL Social IV will not invest in: Start-ups with merely great ideas Highly capital intensive companies (e.g. infrastructure, real-estate) Companies with indirect impact (e.g. incubators, consultants) Businesses that are entirely dependent on revenues from governmentVuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennetun aukioloaikakokeilun myötä Vuosaaren hammashoitola on auki 2.1.–31.5.2017 arkisin klo 7–20. Yhteydenotot puhelimitse 09 310 51400 tai käymällä hoitolan toimistossa.kahvikuja 3a

keskiviikko 8. maaliskuuta 2017

alternatives to strict horizontalism do not have to be state-centric. One way of expressing this has been through the term ‘diagonalism’, sometimes offered as a middle point between horizontalism and verticalism (e.g. Haysom 2014).

social movements have also fallen short of elaborating anything resembling the democratic procedures.magining and constructing transnational institutions that would take into account the best insights of Marxism and anarchism is a task for the future---new forms of transnational non-state representationposit instead that this election has not marked the emergence of Islamophobia as a form of racialized politics; this election has merely made transparent the fact that for the past few centuries the Netherlands has operated within this framework of racialized politics. Citizenship rules and regulations, categories of belonging, media, educational and everyday semantics – all of these structures that organize daily life are thoroughly racialized.lepen käy moscovassa muttaamerikkaliset eivät voi edes salaa tavata venäläisiä joutumatta oikeuteen. eik siinä ole

perjantai 3. maaliskuuta 2017

kalutera kalutera kalutera

There was no sky above our village. So we had to go to the city to see the moon and the birds. argue here that not only Ilyin is not Putin’s “guru,” but that Ilyin’s ideological legacy in contemporary Russia is more complex than that of “fascism”.Ilyin saw Russia’s essence in autocracy, statehood, messianism and cultural exceptionalism. There is nothing particularly fascist here, just the most conventional vision of Russia. The Art of Being a Problem Preparation for a U.S.-Russia summit that could happen before the G20 meeting in July is in full swing, Russia’s state-run media report. Even a venue has been discussed: Putin himself had said that his first meeting with Trump could take place in Ljubljana, the capital of SloveniaIf Donald Trump's presidency was really a live action real-time remake of King Lear for the digital age, how would we know?passage in which Marx deals directly with political representation is in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte , where he refers to the French peasantry as being ‘incapable of asserting their class interest in their own name

perjantai 24. helmikuuta 2017

bpostinin porta tous apektise thorivo:piran moro

aurinkoine päivä kävellä keuhkoissa kuitenkin farmakoTrump calls for Canada-style immigration system.1%Club is a social venture that was founded in the Netherlands in 2008 with the vision to connect all the resources in the world, encouraging as many people as possible to do good, better and make a positive change in their community, city, country – or even the whole world. Elements of this in Gang of Eight, but devils in details, starting with total numbers.The sunrises and sunsets in Koh Lanta were to die for. The sea is so warm that early morning and late evening swims were possible every day. I have a hard time staying still, I love making plans and going off an itinerary, but even the intense Type-A planner in me was completely zen on Koh Lanta.Europe's largest spring garden reopens from March 23 until May 21

lauantai 11. helmikuuta 2017

https://watchers.news/2017/02/12/earthquake-swarm-western-turkey/

24-vuotias oikeustieteen ylioppilas Turusta haluaa vuokrata kesätöiden ajaksi 15.5. – 15.9. (sovittavissa myös aikavälille 1.6. – 31.8.) kalustetun yksiön Helsingistä. Sijaintitoiveena erityisesti Osakunnan Mäkelänrinteen asunnot työpaikan läheisyyden vuoksi. Mikäli etsit alivuokralaista, ota yhteyttälesvos #antifa Γλυκές καλημέρες από το βόθρο των ρατσιστών χουνταίων, τη βάση της κλίκας Αθανασίου τ α μ α τ ο υ ε θ ν ο υ ς μαλάκαμ 😂😂😂lesvos #antifa Γλυκές καλημέρες από το βόθρο των ρατσιστών χουνταίων, τη βάση της κλίκας Αθανασίου τ α μ α τ ο υ ε θ ν ο υ ς 😂😂😂

lauantai 4. helmikuuta 2017

The key political divide in the US is not between parties or states; it is between generations | @JeffDSachs?

Skills. Not Majors. Not Disciplines. Skills to adapt. Education must change. Education is changing:seklekääkuumottaa auringossOkinawan saarelta löytyvät maailman pitkäikäisimmät ihmiset: Okinawan naiset. Tällä pienellä saarella on satavuotiaita suhteellisesti eniten maailmassa. Lihavuutta esiintyy Japanissa harvinaisen vähän länsimaihin verrattuna.http://inrussia.com/a-genealogy-of-russian-anti-americanism turhat löpinät vähemmälle ja keskityn enempi kuviin. En malta olla kuitenkaan kertomatta, että kaupungissa oli todella rento ilmapiiri. Puistot olivat täynnä ihmisiä, jotka tekivät (melkein) kaikkea mitä ihmiset nyt yleensäkin tekevät: Leikkivät, juhlivat, juoksivat, pyöräilivät, grillasivat tai olivat muuten vaan picnikillä, nukkuivat, ottivat aurinkoa, lukivat, kuuntelivat musikkia, pelasivat, juoksuttivat koiriaan (useimmat vapaana), pitivät hauskaa ja rakastivat. Näyttipä joku tekevän töitäkin.

keskiviikko 1. helmikuuta 2017

Wishing all furriends and anipals a good nights sleep. Fanks for all your company Charlie and Lando😸😻😸😻Welcome to new furriends 😺😸purrs 😻😻

ter friends👊 🐻🐯🐆🐒🐨🐘 vuoren päällä oli sumupilivi vesipilvi ajattele meillä on oma vuorkin tässä kaupunsgissa ja se on etelässä ihan tuossa vieressä ja olen onnellinen käsirasvapurkisatani TY 4 Everything T.FriendsWe are having tea and cake mid point through a fab day. Bought lots and still may buy more. More pics later. L❤VE U ALL🌹👊😎

perjantai 27. tammikuuta 2017

Beautiful Friday twittersuns 😇🤗😇

Bees who brave the winter; find out who's out and about in the garden at this time of year. …http://universityofbristolbotanicgarden.blogspot.co.uk/ Burman rajalla sijaitsevasta Koh Phayamista. Saari oli pitkään salaisuus, josta tiesivät vain harvat ja valitut, mutta hiljalleen sen nimi on alkanut kuulua yhä enemmän matkalaisten huulilla. Ko Phayam on edelleen mainio paikka, hippien m is back. We’re going to create an environment for small business like we haven’t had in many, many decades!

maanantai 16. tammikuuta 2017

Tis man isa ggrea t entertaine: 😽😻😸💕Mini me!!💕😸😻😽💕 Wishing y'all a lovely new week 💕☃❄🌸🌺🌼💝🍭🎀💕

art spaces closing nationwide to protest inauguration Linnut ovat niin iloisia tänää jaa tulivat hyttysethttps://twitter.com/realDonaldTrump/status/822669114237943808 iisoja lintupaarvia puutarhassa!!@@

keskiviikko 4. tammikuuta 2017

Ήδη, OLIPA HIENO ATRERIAόπως αναφέρει, «ξεκίνησαν να ταξιδεύουν οι ψυχρές αέριες μάζεςpolikis proeleusis

https://www.instagram.com/hanne_paalandet/ https://www.instagram.com/p/BO6jQ6rgWng/ ahladikaurakeitto ja pieniä kurkkui hyvääkaunis pöytä. elle puhui sarasta.aki juuri ja juuri lumisesta kaupungista toiseen kerkes lenotoon kievoon thessaloniki ateena helsinஜ●•*♡*•●ஜ *•IMiss you ╭⇠💙⇠╯KISSES ╰⇢ tɧҽ bҽىt 👆😊👉Your are my sunshine, my only sunshine, you make me happy all day long!ஜ●•*♡*•●ஜ *•IMiss you ╭⇠💙⇠╯KISSES ╰⇢ tɧҽ bҽىt 👆😊👉Your are my sunshine, my only sunshine, you make me happy all day long!Scientists Warn Of New #IceAge” Temperature Plummets to -80°F In Russia!; No Warming in 18 Yr http://shar.es/1DLfQE 🌊🌞 Sometimes ~just take time🕛🌈🌟 🌟💫 Good evening🌅 and night 🌌🌟🌊🌞 Sometimes ~just take time🕛🌈🌟 🌟💫 Good evening🌅 and night 🌌🌟 💫🌟 My beautiful sorellina🌹💐👭🌟 🌟💫 Big hugs and kisses😙💋💝🌟 💫🌟 My beautiful sorellina🌹💐👭🌟 🌟💫 Big hugs and kisses😙💋💝🌟theyre the owners.ok they are the owners doesnt matte youre free.kysymys henkilön tunteista,omistamisen tunteesta ja ruuasta turvallisuusko hämäystä.satu sattumaa.free to feel cold. entä sitten kun akaikkiean on muutettava pohjoiseen. eläköö venäjä,luokat ja kärsijät nautiskelijat ja ne toiset yksilö. tyttöni on työssä ja -vapaa? minäkö olen vapaampi.olisi kiva vaihdella erilaisia töitä(mun mielestä

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Oma blogiluettelo

    https://www.facebook.com/valtioopinseniorit

    Blogiarkisto