perjantai 19. lokakuuta 2012


”Hyvä Veli-verkostoon” perustuvaa korruptiota oman kotikunnan päätöksenteossa havaitsee paljon tai melko paljon noin kolmannes (35 %) suomalaisista. Enemmistö (56 %) suomalaisista ajattelee, että tällaista vallan väärinkäyttöä ei ole juuri ollenkaan tai ei lainkaan. Tulokset käyvät ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön TNS-Gallupilta tilaamasta tutkimuksesta. 
Etenkään nuoret alle 25-vuotiaat eivät oleta kotikunnan päätöksenteossa ilmenevän korruptiota. Nuorista vain yksi kymmenestä (9 %) sanoo, että oman kunnan päätöksenteossa on "Hyvä Veli-verkostoihin" nojautuvaa vallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoittelemiseksi paljon tai melko paljon. Eniten syytöksiä vallan väärinkäytöstä esiintyy 35-49 -vuotiaiden keskuudessa (44 %).
Alueelliset erot ilmenevät siten, että pääkaupunkiseudulla (42 %), Uudellamaalla (39 %) ja muualla Etelä-Suomessa (40 %) asuvien keskuudessa on hieman keskimäärää enemmän niitä, jotka ajattelevat kotikunnan päätöksentekoa vaivaavan korruptio. Maaseutumaisissa kunnissa asuvista vain 27 % arvioi oman kunnan päätöksenteossa esiintyvän vallan väärinkäyttöä paljon tai melko paljon.
Puoluekannan mukaan korruptiosyytökset ovat selvästi keskimäärää yleisempiä Vasemmistoliiton (56 %) ja Perussuomalaisten (49 %) kannattajien keskuudessa. Keskustan kannattajat (18 %) eivät ole havainneet vallan väärinkäyttöä samassa määrin kuin muiden puolueiden tukijat (sdp 38 %, kok 31 %, vihr. 29 %). Kuva tuloksista.
Tutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluina 12.-20.6.2012 päivien välisenä aikana. Tutkimuksen näyte edustaa maan 15-vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Haastattelujen kokonaismäärä on 1.004. Tutkimuksen otos on toteutettu monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Oma blogiluettelo

    https://www.facebook.com/valtioopinseniorit

    Blogiarkisto