perjantai 31. maaliskuuta 2017

GENERAL: mr president we have dropped MOAB on nangarhar TRUMP: [mouthful of KFC] what GENERAL: the fox & friends will explain everything

Yesterday one of my heroes, Redmond O'Hanlon, opened the Maria Sybilla Merian exhibition in Amsterdam's historic Cromhouthuis. ❤️Täyteen mittaansa kasvaneet metsät tomivat merkittävän hiilinielun sijaan hiilimahana. Kasvunsa loppupuolella olevat puut ovat sitoneet solukkoihinsa ilmakehästä nielemänsä hiilidioksidin ja siltä osin on odotettavissa vain puun kuolema joko luonnon mukaisena hitaana tai metsäpalon aiheuttama nopeana palamisena ja hiilen palautuminen hiilidioksidina takaisin ilmakehään. Metsissä, "puupelloissa" tai vaikkapa puistoissa, hoidetuissakin, kasvavat puut ovat todellisia hiilinieluja. Ne sitovat kasvaessaan soluihinsa hiiltä ja vapauttavat ilmakehään happea. Silloin kun puhutaan realistisesti hiilinieluista, toivon että kaikki uskaltaisivat puhua asiasta niiden todellisella vaikutuksellaan ja voisivat jättää "koppakuoriaiset" tekemään omaa tärkeää, mutta biologisen hiilikierron kannalta lyhyttä nollasummaan päätyvää työtään omiin oloihinsa, ne ovat selviytymisen mestareita. Kasvihuoneilmiö johtuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja koska siinä asiassa ruoskittaviksi joutuvat tiedetään,

2 kommenttia:

dudivie kirjoitti...

kuten muuttoliikkeissä ja konflikteissa, taustalla ovat usein ruoka- ja ravitsemusturvaan kytkeytyvät kysymykset. Tämä nähdään mm. Syyrian konfliktissa, jonka alkamista edelsivät useamman vuoden sadon menetykset ilmastonmuutokseenkin liittyen. Ruoan hintojen raju nousuhan laukaisi koko arabikevään

dudivie kirjoitti...

Neuropeptidit esiintyvät usein samoissa neuroneissa pienempien välittäjäaineiden kanssa. Ne voivat vapautua synapsirakoon samasta varastorakkulasta. Esimerkki eksitoivasta pienimolekyylisen neurotransmitterin ja neuropeptidin yhteisvälityksestä eli kotransmissiosta ovat postganglionaaristen sympaattisten hermopäätteiden noradrenaliini ja neuropeptidi Y (NPY). Kun sympaattisen hermoston aktiivisuus on vähäinen, hermopäätteestä vapautuu vain noradrenaliinia. Kun aktiivisuus lisääntyy, NPY:tä vapautuu voimistamaan noradrenaliinin postsynaptisia vaikutuksia, esimerkiksi verisuonia supistavaa vaikutusta. Inhibitorisesta kotransmissiosta on esimerkkinä asetyylikoliinin ja galaniini nimisen neuropeptidin yhteistoiminta Meynertin tumakkeessa. Kyseisen tumakkeen ärsytyksessä vapautuu asetyylikoliinia. Kun ärsytys voimistuu, alkaa vapautua galaniinia, joka estää asetyylikoliinin vapautumista.

Neuropeptidit välittävät vaikutuksensa suurimmaksi osaksi G-proteiinikytkentäisten reseptorien kautta. Muille neurotransmittereille kuuluvat inaktivointikeinot ja takaisinotto soluun usein puuttuvat neuropeptideiltä.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Oma blogiluettelo

    https://www.facebook.com/valtioopinseniorit

    Blogiarkisto