lauantai 19. syyskuuta 2015

Miten aikovat periä virolaisilta yrityksiltä kasvavat verovelat? Ei mitenkään.

https://twitter.com/dwell/status/644938291226087425 Yleiskokous yliopistovaltauksella Kesto enintään 4h Esityslista: Kokouksen avaus: Mistä on kyse 1. Valtauksen ulkopuolisten tahojen tervehdykset (max 3min) 2. Tavoitteet: 2.1 Vastustetaan koko koulutusjärjestelmään kohdistuvia leikkauksia ja leikkauspolitiikkaa laajemmin. 2.2 Vaadimme suoraa demokratiaa koulutusjärjestelmään. 2.3 Muita ehdotuksia 3. Menetelmät ja tavat toimia: 3.1 Keskustellaan yliopiston ja koko koulutusjärjestelmän laajuisen lakon järjestämisestä. 3.2 Muita ehdotuksia Tauko (15min) tilanteen mukaan kolmannessa osiossa. 4. Keinojen toteutus Jokainen kokouskohta koostuu seuraavista osista: Ehdotuskierros (20min), Kommentti-keskustelukierros (20min) Lähikeskustelu 1-2 min, Ehdotusten yhdistely (5min), Konsensuksen kokeilu ehdotuksista (15min) Puheenvuorot max. yksi (1) minuutti Kirjaus 1. Valtauksen ulkopuolisten tahojen tervehdykset (max 3min) Seppo Sainio, ⅕ yliopiston pääluottamusmiehistä, Yliopiston opetusalan liiton pj -Pääluottamusten rooli etsiä keinoja neuvotteluteitse. Huolen aihe työpaikat, opetus, tutkimus, opettajien määrä. Kaikki tieto on tärkeää pääluottamusmiehjille. -Profilointi kesken. -Iso paketti auki Linda Hardt Tieteentekijöiden liiton paikallisyhdistys -Kaikenlainen toiminta on tervetullutta. -Kannattaa kuulua liittoon. -Tieteentekijöiden liitto neuvottelee uudesta työehtosopimuksesta ensi vuonna. -Seurataan tilannetta yt-neuvotteluista tiiviisti. Elina Katainen Tieteentekijöiden liiton asiamies -Ina, Saty toimivat myös yliopistolla -Leikkaukset iskevät opiskelijoiden ja tutkimuksen tulevaisuuteen -Miten voidaan vaikuttaa siihen että leikkauksia ei toteutettaisi tässä laajuudessa -Tieteentekijöiden ja yliopisto-opettajien liitto on vastustanut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuja Mari Lehtoruusu HYY:n hallituksen puheenjohtaja -HYY jakaa huolen maan hallituksen tekemistä leikkauksista -Leikkaus sekä lyhytnäköistä että epäreilua, yliopiston asema kestämätön -Hallitus ja johtoryhmä ei ole voinut tehdä muuta kun toteuttaa supistuksia -Opiskelijoiden äänen pitäisi kuulua yliopiston prosesseissa -Voimme vielä yrittää vaikuttaa, jotta leikkauksia ei tapahtuisi -Meissä on paljon voimaa -Välikysymys opetuksesta ilmeisesti äänestyksessä eduskunnassa jo keskiviikkona -Jos kaikki voivat soittaa 5 kansanedustajalle tai 2 hallituspuolueen kansanedustajalle, se olisi jo paljon -Keräämme nimilistaa ihmisistä jotka valmiina toimimaan HYY:n kautta -Ylioppilaskunnan puolesta toivotaan hyvää valtausta ja yleiskokousta Pääluottamusmies, YHL -Yliopisto tarvitsee tekijänsä Marjatta Laiho, edustan itseäni Eileikata.fi -Verkosto haluaa tukea kamppailua yliopistolla -Blogissa julkaistaan tekstejä, kuka tahansa saa tarvita. eileikkauksille@gmail.com Valtteri Aaltonen, Suomen talousdemokratiayhdistys -Leikkauspolitiikka järjetöntä -Japanissa humanistinen tutkimus on lopetettu julkisissa yliopistoissa -Kenelle Suomi on velkaa? -Valtionvelan korkoihin menee enemmän rahaa kun sisä- tai ulkoministeriön budjettiin -Velkarahajärjestelmä ongelmallinen Keskustelua pienryhmissä, 2 min. 2. Tavoitteet: Ehdotusten kirjaaminen, alku 12:45 Keskustelu: -Keskitytään kohtaan 2.1, mutta otetaan myös lain valmisteluun liittyviä hankkeita. -Pidetään 2.1 ja 2.2 agendalla -2.1 kohtaan pitää saada mukaan varhaiskasvatus -Missä vaiheessa avataan mitä kohtaan 2.1 sisältyy? -3 kärkitavoitetta: 2.1, 2.2, ja hallituksen ero. -2.1, jos otetaan 2.2 niin alatavoitteen pitäisi olla että palautetaan vuoden 2009 yliopisto-uudistusta edeltävä asiantila -2.1 voisi jakaa kahteen kohtaan, koska laajemman leikkauspolitiikan vastustus ei välttämättä saa yhtä laajaa kannatusta. -Hallituksen ero laitettava 2.1 alakohdaksi -Kärkien alle toimenpiteitä ja näkökulmia -2.1 alakohdaksi 2.14 -Vastustettava leikkauspolitiikkaa yleensä, yliopiston ei pidä olla erillinen saareke -Leikkaus on teeseissä turhan epäspesifi -Pitäisi tarkentaa minkälaisia leikkauksia vastustamme -Pitäisi avata mikä on leikkauspolitiikkatermin takana -Kannatan 2.1 jakamista -Suomen hallituksen eroaminen ehkä ennemminkin toimenpide kuin tavoite -Ehdotus listan rajaamisesta hyvä, mutta 2.9 saatava mukaan. 2.9 voi myös olla fallback plan jos muut ehdotukset eivät mene läpi. -2.14 2.1 alakohdaksi. -Pitää olla tarkempi sen suhteen mitä organisaatiouudistuksilla tarkoitetaan. -2.1 on saatava molemmat kohdat. -2.2 alakohdaksi voisi laittaa myös läpinäkyvyyden. -Kannatan 2.1 ja 2.2 ehdotetuin alakohdin. Hallituksen voi kaataa koulutusleikkaus-välikysymyksen avulla. -Kannatan 2.1 ja 2.2 kohtia keskeisinä. Leikkauspolitiikka-sanan voi vaihtaa talouskuripolitiikkaan. Vain yliopiston protesti ei riitä. ”Taistellaan yliopiston demokraattisen autonomian puolesta” ehkä parempi kuin suoran demokratian vaatimus -2.1 vain, mahdollisin muutoksin. Pystytetään vaikka uusi yleiskokous sitten kun 2.1 on saatu läpi. 2.2 : yliopiston johto ajattelee, että juna meni jo. Jos vaaditaan 2.1 ja 2.2 samanaikaisesti niin sekä valtiojohto että yliopisto vastustaa meitä. -Korjattu 2.8. Konsensuksen hankkiminen 13:40-14:00 2.1 Vastustetaan koko koulutusjärjestelmään kohdistuvia leikkauksia ja leikkauspolitiikkaa laajemmin. (Hyväksytty) Muutosehdotukset: -Erotetaan kahdeksi kohdaksi (ei hyväksytty) -Vastustetaan koko koulutusjärjestelmään, myös varhaiskasvatukseen kohdistuvia leikkauksia, sekä hyvinvointivaltioon kohdistuvia leikkauksia laajemmin. (työryhmään) -Vastustetaan koko koulutusjärjestelmään, myös varhaiskasvatukseen kohdistuvia leikkauksia. (työryhmään) -Vastustetaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisäävää politiikkaa. (työryhmään) -Vastustetaan -> vaadimme (työryhmään) -Lisätään “istuvan hallituksen” (työryhmään) -Ei yliopistoon, ei ammattikorkeakouluihin etc.(työryhmään) -Leikkauspolitiikka -> talouskuripolitiikka (työryhmään) -Leikkauspolitiikka (austerity) (työryhmään) 2.2 Vaadimme suoraa demokratiaa koulutusjärjestelmään. () Kommentteja: -Tavoitteet pidettävä selkeinä. Avaaminen vaikeaa. -Liian laaja ehdotus, ei saada nimiä taakse. -Vaihtoehtoinen muotoilu: Vaadimme demokratiaa koulutusjärjestelmään (ei konsensusta) -Vaihtoehtoinen muotoilu: mies/nainen/ääni -Ehdotus: Vaadimme demokratiaa ja avoimuutta.Vaadimme suoraa demokratiaa, jossa ihmiset koulutusinstituutioissa suoraan ja demokraattisesti päättävät koulutusinstituutioitensa asioista -Vaadimme suoraa demokratiaa ja kolmikantaa koko koulutusjärjestelmään. -Suoraa demokratiaa -> aitoa demokratiaa 2.4 Vaadimme lähdetietoja poliittiseen keskusteluun, joka käsittelee rahoitusta 2.5 Luoda hyvä mielikuva valtauksesta, koska leikkaukset koskevat kaikkia 2.8 Vaadimme Suomelle omaa valuuttaa viennin tehostamiseksi ja parantamiseksi. 2.11 Vaaditaan hallituksen eroa ja uusia vaaleja Ehdotettu liitettäväksi kohtaan 2.1 2.12 Suomen erottava eurosta. Laadittava uusi rahajärjestelmä, joka ei perustu velkaan vaan valtion rahanluontiin. #rahareformi 2.6 Ehdotamme koulutus- ja tutkimuspankin perustamista. Pankki olisi yliopiston perustama, ja sen tarkoitus olisi tukea yliopiston yhteiskunnallista tehtävää. Asia olisi selvitettävä. 2.7 Vaadimme, että leikkauspolitiikan sukupuolivaikutukset on arvioitava. Sekä sukupuolen että yleisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Helsingin yliopistoa koskevat ehdotukset: 2.3 Vaadimme, että yliopiston rahat käytetään ihmisiin ja yhteisöihin, ei tiloihin. Esimerkiksi kampus halvempiin tiloihin. 2.7 Vaadimme, että leikkauspolitiikan sukupuolivaikutukset on arvioitava. Sekä sukupuolen että yleisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 2.9 Kaikki yliopiston organisaatiouudistukset pysäytettävä, koska ne on tehty tilanteessa jossa yliopistolle oltiin antamassa lisämäärärahoja. 2.10 Vaaditaan, että hallitus kuulee yliopiston edustajia joita koulutusleikkaukset koskevat, ja kysyy heidän mielipiteitään 2.13 Tavotteeksi tuoda esiin nyt uhanalaisten tieteiden ja tutkimuksentekotapojen arvo. 2.14 Vaadimme, että korkeakouluja ohjataan sivistys- ja kulttuuripolitiikan, ei yritysten, tuotekehittelyn ja kaupallisen innovoinnin ehdoilla. 2.15 palautetaan vuoden 2009 yliopisto-uudistusta edeltävä asiantila Keskustelukierros alkoi 13:04, 13:24 asti 3. Menetelmät ja Tavat toimia: 3.1 Keskustellaan yliopiston ja koko koulutusjärjestelmän laajuisen lakon järjestämisestä. Tauko (15min) tilanteen mukaan. 4. Keinojen toteutus Jokainen kokouskohta koostuu seuraavista osista: Ehdotuskierros (20min), Kommentti-keskustelukierros (20min) Lähikeskustelu 1-2 min, Ehdotusten yhdistely (5min), Konsensuksen kokeilu ehdotuksista (15min) Puheenvuorot max. yksi (1) minuutti

1 kommentti:

dudivie kirjoitti...

spilä ei päässy HYY ja epäonnistui romasnssi sairaanhoitjaan kans

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Oma blogiluettelo

    https://www.facebook.com/valtioopinseniorit

    Blogiarkisto