sunnuntai 19. joulukuuta 2010

Analyyttinen ja synteettinen ovat filosofisia käsitteitä, jotka viittaavat lauseen totuuden perustaan. Lause on analyyttisesti tosi jos ja vain jos se on tosi ainoastaan lauseen itsensä sisältämien elementtien perusteella.


Wibergin tutkija ryhmä lähetti kuluneen syksyn aikana 230 viranomaiselle keksityllä nimellä sähköpostikyselyn, jossa pyydettiin tietoa viraston ylimmän johtajan palkkauksesta ja työsuhde-eduista. Tiedot ovat julkisia, ja ne pitäisi antaa pyytäjälle ilman aiheetonta viivytystä. Valtaosa
reagoi ylimielisesti.
*23 vastasi

Ei kommentteja:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Oma blogiluettelo

    https://www.facebook.com/valtioopinseniorit

    Blogiarkisto