torstai 14. huhtikuuta 2011

agnostisism wont get u throug the life that needs good faith

VERY good
if u don believe in lfife it dissappers. god like human like ...nothing and..everything? doesnt maatter, but faith for tomorrow. i hope all mu loves are here tomorro to say that doesnt mean u cannot fight religion if wantes its 38 years like today she *dye
pääsevät tekemään lakialoitteita.

Kansalaisaloite on kirjattu uuteen perustuslakiin, jonka työnsä päättänyt eduskunta on kertaalleen hyväksynyt. Uusi perustuslaki astuu voimaan vasta, kun uusi eduskunta hyväksyy sen toiseen kertaan riittävällä enemmistöllä.

Oikeusministeriön työryhmän tehtävänä oli laatia pohjatyö laille, joka säätelee uudessa perustuslaissa mainitun kansalaisaloitteen yksityiskohdista.
Laki voimaan ensi vuonna?

Mikäli tuore eduskunta hyväksyy uuden perustuslain ja oikeusministeriön työryhmän nyt ehdottaman lain tämän vuoden puolella, kansalaisaloitteita voisi jättää jo ensi vuonna.

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulisi sisältää säädösteksti.

Laajassa ja monimutkaisessa lainsäädäntöasiassa vireillepanijalle helpompi vaihtoehto olisi tehdä ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloitteen tulisi kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulisi aina olla mukana perustelut. Aloitteen vireillepanijana voisi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen.
Paperilla tai netissä

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset kerättäisiin paperilla tai sähköisesti internetissä. Allekirjoitukset olisi kerättävä kuuden kuukauden kuluessa.

Pääosin kansanedustajista koostunut työryhmä oli erimielinen siitä, miten lakialoite allekirjoitetaan sähköisesti.

Työryhmä päätyi ehdottamaan, että lain allekirjoittaminen vaatisi aina sähköisen henkilökortin tai pankkitunnusten käyttöä. Vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat jättivät eriävän mielipiteen. Heidän mielestään sähköistä tunnistautumista ei pitäisi vaatia.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Missäpä on sitovat kansanäänestykset laista? Mahdollisuus alistaa kansanäänestykselle jo olemassa olevia lakeja, ja kumota niitä (mikäli äänestystulos niin vaatii)? jne.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Oma blogiluettelo

    https://www.facebook.com/valtioopinseniorit

    Blogiarkisto